Положение на засада

Ако някой състезател се намира в положение на засада, това само по себе си не представлява нарушение. Даден състезател се намира в положение на засада, ако:

  • той се намира по-близо до противниковата линия на вратата, в сравнение с топката и предпоследния състезател на противника

Даден състезател не се намира в положение на засада, ако:

  • той е в собствената половина на игралното поле или
  • той се намира на една линия с предпоследния състезател на противника или
  • той е на една линия с последните двама състезатели на противника

Кога трябва да бъде отсъдена засада

Засада се отсъжда на състезател, който се намира в положение на засада, само ако в момента, в който топката бъде докосната или отиграна от някой от съотборниците му, той участва активно в играта, по преценка на съдията, като:

  • се намесва в играта или
  • влияе на противник или
  • извлича предимство благодарение на позицията, в която се намира

Кога не трябва да бъде отсъждана засада

Не се отсъжда засада на състезател, ако той получи топката директно от:

  • удар от вратата или
  • странично хвърляне или
  • ъглов удар

Нарушения и санкции

При отсъждане на засада, съдията трябва да предостави на противниковия отбор правото да изпълни непряк свободен удар от мястото, където е направено нарушението (вж. Правило 13 – Положение на Свободен удар)