Видове свободни удари

Свободните удари биват преки и непреки.

 

Пряк свободен удар

Топката влиза във вратата:

 • ако след изпълнение на пряк свободен удар, топката влезе директно в противниковата врата, се отсъжда гол
 • ако след изпълнение на пряк свободен удар топката влезе директно в собствената врата, се отсъжда ъглов удар в полза на противниковия отбор

Непряк свободен удар

Сигнал

Съдията показва, че свободният удар е непряк като вдигне ръката си над главата. Той трябва да задържи ръката си в това положение, докато не бъде изпълнен удара и топката не докосне някой от състезателите или излезе извън игра.

Топката влиза във вратата

След изпълнение на непряк свободен удар може да бъде отбелязан гол, само ако топката е докоснала някой от състезателите, преди да влезе във вратата.

 • Ако след изпълнение на непряк свободен удар топката влезе директно в противниковата врата, се отсъжда удар от вратата за противниковия отбор
 • Ако след изпълнение на непряк свободен удар топката влезе директно в собствената врата, се отсъжда ъглов удар за противниковия отбор

Процедура

Както при преките, така и при непреките свободни удари, топката трябва да бъде неподвижна, когато се изпълнява ударът.

Състезателят, който е изпълнил удара, няма право да играе с топката повторно, докато тя не докосне друг състезател.

 

Място на изпълнение на свободния удар

Свободен удар в границите на наказателното поле

Пряк или непряк свободен удар за защитаващия се отбор:

 • Всички противникови състезатели трябва да се намират на най-малко 9.15 м (10 ярда) от топката
 • Всички противникови състезатели трябва да се намират извън наказателното поле докато топката не влезе в игра
 • Топката влиза в игра, след като бъде ритната директно извън границите на наказателното поле
 • Изпълнението на свободен удар от вратарското поле може да бъде извършено от всяка точка в рамките на това поле

Непряк свободен удар в полза на атакуващия отбор

 • Всички противникови състезатели трябва да бъдат най-малко на 9.15 м (10 ярда) от топката докато тя не влезе в игра, освен ако те не се намират на своята линия на вратата между страничните греди
 • Топката влиза в игра след като бъде ритната и помръдне
 • Изпълнението на непряк свободен удар в границите на вратарското поле трябва да бъде извършено от тази точка от линията, ограничаваща вратарското поле и разположена успоредно на линията на вратата, която е най-близо до мястото на нарушението

Свободен удар извън границите на наказателното поле

 • Всички противникови състезатели трябва да бъдат най-малко на 9.15 м (10 ярда) от топката, докато тя не влезе в игра
 • Топката влиза в игра след като бъде ритната и помръдне
 • Свободният удар трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението или от мястото, където е била топката, когато е извършено нарушението (в зависимост от нарушението)

Нарушения и санкции

Ако при изпълнение на свободен удар някой от противниковите състезатели се намира на по-малко от необходимото разстояние от топката:

 • ударът се изпълнява повторно

Ако при изпълнение на свободен удар от защитаващия се отбор в рамките на собственото му наказателно поле топката не бъде вкарана директно в игра:

 • ударът се изпълнява повторно

Изпълнение на свободен удар от състезател, различен от вратаря

Ако, след като топката бъде вкарана в игра, състезателят, изпълнил свободния удар, я докосне повторно (освен ако не действа с ръцете си), преди тя да докосне друг състезател:

 • се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор.

Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)

Ако, след като топката бъде вкарана в игра, състезателят който е изпълнил свободния удар, умишлено пипне топката с ръка, преди тя да докосне друг състезател:

 • се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор.

Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар) ако нарушението е извършено в границите на наказателното поле на състезателя, който е изпълнил свободния удар, се отсъжда наказателен удар

 

Изпълнение на свободен удар от вратаря

Ако, след като топката бъде вкарана в игра, вратарят, изпълнил свободния удар, я докосне повторно (освен ако не действа с ръцете си) преди тя да докосне друг състезател, тогава:

 • се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор.

Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)

Ако, след като топката бъде вкарана в игра, вратарят, изпълнил свободния удар, умишлено хване топката с ръка, преди тя да докосне друг състезател:

 • ако нарушението е извършено извън наказателното поле на вратаря, се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)
 • ако нарушението е извършено в наказателното поле на вратаря, се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар