Страничното хвърляне е един от методите за подновяване на играта. Странично хвърляне се отсъжда за противниковия отбор на състезателя, който последен е докоснал топката, преди тя да пресече с целия си обем страничната линия по въздуха или по земята. Не може да бъде отбелязан гол директно от странично хвърляне.

 

Процедура

В момента на хвърлянето на топката състезателят, изпълняващ странично хвърляне трябва:Правило 15 - Странично хвърляне

 • да е застанал с лице към игралното поле
 • да е поставил част от всеки свой крак на страничната линия или на земята зад нея
 • да държи топката с двете си ръце
 • да хвърли топката отзад и над главата си
 • да хвърли топката от точката, където тя е напуснала игралното поле

Всички противникови състезатели трябва да бъдат най-малко на 2 метра (2 ярда) от мястото на изпълнение на страничното хвърляне. Топката влиза в игра веднага след като влезе на терена. Хвърлящият няма право да играе с топката повторно, докато тя не докосне някой от останалите състезатели.

 

Нарушения и санкции

Странично хвърляне, изпълнено от състезател, който не е вратар

Ако, след като топката влезе в игра, хвърлящият докосне топката повторно (освен ако не действа с ръце), преди тя да докосне някой от останалите състезатели, тогава:

 • се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)

Ако, след като топката влезе в игра, хвърлящият умишлено пипне топката с ръце, преди тя да докосне някой от останалите състезатели, тогава:

 • се отсъжда пряк свободен удар за противниковият отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)
 • ако нарушението е извършено в границите на наказателното поле на изпълняващия, се отсъжда наказателен удар за противниковия отбор.

Странично хвърляне, изпълнено от вратаря

Ако, след като топката влезе в игра вратарят, изпълнил страничното хвърляне докосне топката повторно (освен ако не действа с ръце), преди тя да докосне някой от останалите състезатели, тогава:

 • се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)

Ако, след като топката влезе в игра вратарят, изпълнил страничното хвърляне умишлено задържи топката с ръце преди тя да докосне някой от останалите състезатели:

 • ако нарушението е извършено извън наказателното поле на вратаря, се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)
 • ако нарушението е извършено в наказателното поле на вратаря, се отсъжда непряк свободен удар. Ударът трябва да бъде изпълнен от мястото на извършване на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен удар)

Ако някой от противниковите състезатели отвлича вниманието или пречи на хвърлящия по недопустим начин, тогава:

 • той трябва да бъде предупреден за неспортсменско поведение

Във всички останали случаи на нарушение на настоящото Правило

 • изпълнението на странично хвърляне трябва да бъде предоставено на противниковия отбор