• Правилата на турнира могат да предвиждат назначаването на четвърти съдия, който може да послужи като смяна, ако някой от останалите трима съдии не е в състояние да продължи да ръководи срещата. Четвъртият съдия е длъжен да оказва съдействие на съдията по всяко време.
 • Преди началото на турнира организаторите трябва да пояснят дали, ако съдията не е в състояние да продължи да ръководи срещата, той може да бъде заменен от четвъртия съдия или от старшия асистент-съдия, който пък на свой ред се заменя от четвъртия съдия
 • Четвъртият съдия оказва съдействие по всички административни въпроси преди, по време и след срещата, ако съдията изиска това
 • Четвъртият съдия е длъжен да оказва съдействие при процедурата на извършване на смени по време на срещата
 • Четвъртият съдия има право да проверява екипировката на резервните състезатели, преди те да влязат на терена. Ако тяхната екипировка не отговаря на Правилата на играта, той трябва да уведоми за това съдията
 • Четвъртият съдия проверява резервните топки, където се изискват такива. Ако топката от мача трябва да бъде заменена по време на мача, той осигурява друга топка след указание от съдията, като по този начин свежда забавянето на играта до минимум
 • Четвъртият съдия подпомага съдията да ръководи мача в съответствие с Правилата на играта. Все пак съдията има правото да решава по всички въпроси, свързани с играта
 • Четвъртият съдия трябва да съобщи на съдията, когато даден състезател е получил официално предупреждение погрешка или ако даден състезател не е бил отстранен след като е получил втори жълт картон, или ако бъде извършено грубо нарушение извън полезрението на съдията и асистент-съдиите. Въпреки това, съдията си запазва правото да вземе решение относно всички аспекти, свързани с играта
 • След края на срещата четвъртият съдия трябва да представи доклад на съответните органи относно всякакви прояви на некоректно поведение или други инциденти, които не са били забелязани от съдията и асистент-съдиите. Четвъртият съдия трябва да консултира съдията и неговите асистенти при изготвянето на техните доклади
 • Четвъртият съдия има право да уведоми съдията, ако някое от лицата от техническата зона, се е държало по безотговорен начин
 • Според правилата на турнира може да бъде определен резервен асистент-съдия. Неговото единствено задължение ще бъде да замени асистент-съдията, ако той не е в състояние да продължи или да замени четвъртия съдия при необходимост.

Допълнителни асистент съдии (ДАС) могат да бъдат назначени, ако правилата на съответното състезание го предвиждат.

Те трябва да са действащи съдии от най-високата възможна категория. Разпоредбите на съответното състезание трябва да указват процедурата, която трябва да се съблюдава, ако съдията е в невъзможност да продължи мача, както и дали:

 1. четвъртият съдия продължава мача като съдия или
 2. старшият ДАС продължава мача като съдия, а четвъртият съдия поема функциите на ДАС

Задължения на ДАС

Допълнителни асистент съдии (ДАС) подпомагат решенията на съдията относно:

 • дали топката с целия си обем е пресякла линията на вратата
 • кой отбор трябва да изпълни ъглов удар или удар от вратата
 • дали някакво нарушение или инцидент са се случили извън полезрението на съдията
 • дали има извършено нарушение, при наличието на по-добра гледна точка от тази на съдията, особено в наказателното поле
 • дали при наказателен удар вратарят се придвижва напред преди изпълнението и дали топката пресича гол-линията

Подкрепа на съдията

Допълнителните асистент съдии (ДАС) също така подпомагат съдията да контролира мача според Правилата на играта, но окончателното решение винаги се взима от съдията.

 

В случай на неправомерна намеса или неправилно поведение съдията може да освободи ДАС от неговите задължения и да напише доклад до съответния орган.