Техническата зона, която се отнася за срещи, които се играят на стадиони с резервни скамейки, предназначени за спортно-техническото ръководство и резервните състезатели на двата отбора, е описана по-долу.

 

Тъй като размерът и местоположението на техническите зони може да се различава при отделните стадиони, то представените по-долу инструкции служат като общи указания:

  • Границите на техническата зона трябва да бъдат разположени на 1 метър (1 ярд) от двете страни от резервната скамейка и да продължават до терена на разстояние до 1 метър (1 ярд) от страничната линия
  • Препоръчва се границите на техническата зона да бъдат обозначени с маркировка
  • Броят на лицата, на които е разрешено да присъстват в техническата зона, се определя от правилата на турнира
  • Самоличността на лицата, които ще бъдат разположени в техническата зона, трябва да бъде установена преди началото на срещата в съответствие с правилата на турнира
  • Разрешава се само на едно лице в даден момент да дава технически инструкции на състезателите
  • Треньорът и останалите членове на спортно-техническото ръководство нямат право да напускат границите на техническата зона, с изключение на извънредни обстоятелства, например когато се налага физиотерапевт или лекар да влезе на терена, за да помогне на контузен състезател, след разрешение от страна на съдията
  • Треньорът и останалите лица, които са настанени в техническата зона, трябва да се държат по отговорен начин

Техническа зона