ѕърва лига
последен мач
ѕърва лига
следващ мач
BGfootball.com
BGfootball.com

Ѕездействието води до празни стадиони

Ѕездействието води до празни стадиони

ƒействието обаче ще ги изчисти, и напълни дългосрочно

BGfootball.com
BGfootball.com

 аква точно е концепци€та на Ѕалъков?

 аква точно е концепци€та на Ѕалъков?

 ъде е перспективата в състав, пълен с играчи над 30 години, н€кои от които дебютират за национални€ отбор?

ћис눑”“ЅќЋ
ћис눑”“ЅќЋ

ѕропилените таланти на Ћатинска јмерика (ѕърва част)

ѕропилените таланти на Ћатинска јмерика (ѕърва част)

—ледващите ћарадона и –оналдиньо така и не се и доближиха до оригиналите

назаем

 рушката си има опашка

 рушката си има опашка

‘утболната пирамида € н€ма, резултатите са невъзможниќт Ћом до Ћондон, от ƒъбник до ƒъблин

ќт Ћом до Ћондон, от ƒъбник до ƒъблин

 акви плейофи, какви 5 лева, ние н€маме работа на никакви европейски и световни първенства, освен на екскурзи€, разбира се


—портни новини