ало€н  юркчиев
 ало€н  юркчиев

ќт «латан по-златен н€ма!

ќт «латан по-златен н€ма!

ќбича парите, но повече обича футбола

 ало€н  юркчиев
 ало€н  юркчиев

Ќово световно клубно първенство?

Ќово световно клубно първенство?

—упер световната клубна купа би тр€бвало да види б€л св€т през 2021 г.

≈мили€н ќнуфриев
≈мили€н ќнуфриев

Ќай-сладката работа - съди€ зад вратата

Ќай-сладката работа - съди€ зад вратата

“е са безименни и незабележими, но скъпоструващи израстъци на всеки мач

назаем

—тават ли футболни чудеса по  оледа

—тават ли футболни чудеса по  оледа

Ќе са невъзможни, но са крайно съмнителни’офенхайм унищожи аурата на Ћудогорец

’офенхайм унищожи аурата на Ћудогорец

¬ «инсхайм бра не отборът от ƒелиормана, а български€т футбол