Защо се бунтуват в Левски или какво е пробация!

2011-01-12 15:03:00

Лепнаха на Гара най-тежкото наказание след доживотния затвор и лишаването от свобода

Наложената от съда пробация спира трансфера на Гара Дембеле. Затова и от Левски са бесни и ще обжалват. Но ето какво всъщност означава пробация:

 

В системата от наказания съгласно НК по своята тежест се нарежда след "доживотния затвор" и "лишаването от свобода". Сравнително тежко наказание, изразяващо се в съвкупност от мерки за контрол и въздействие върху осъденото лице без лишаване от свобода. Наказанието се изпълнява в общността(осъденият не се изолира, а продължава да живее и работи в мястото преди привеждане в изпълнение на наказанието).

 

По време на изпълнение на наказанието, осъденият търпи определени ограничения и има определени задължения в зависимост от наложените му пробационни мерки.

 

Продължителността на пробационните мерки са от 6 м. до 3 г., и се определят от съд. При изпълнение на определени условия, НК дава възможност наказанието "лишаването от свобода" да бъде заменено с наказание "пробация". Затова "пробацията" се явява алтернатива на "лишаването от свобода".

 

В случая, че осъденият не изпълнява наложените му от съда пробационни мерки, Наказателният кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс и Законът за изпълнение на наказанията дават възможност наказанието "пробация" да бъде заменено с наказание "лишаване от свобода". Замяната се извършва от Окръжен съд по местоизпълнение нанаказанието.

 

След изпълнение на наказанието важат общите правила за реабилитация. Съгласно чл. 42а ал.2 от Наказателния кодекс на Република България, наказанието "пробация" е съвкупност от шест мерки. Първите две са задължителни, а останалите четири се налагат по преценка на съда. Задължителните са: "задължителна регистрация по настоящ адрес" /с продължителност от шест месеца до три години/ и "задължителни срещи с пробационен служител" /с продължителност от шест месеца до три години/. Съдът определя периода от време за изпълнение.

 

Допълнителните мерки са: "ограничаване в свободното предвижване", "включване в курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие", "поправителен труд" /удръжки от заплатата на лица, работещи по трудов договор, в размер между 10 и 25 процента от брутното трудово възнаграждение за срок от 3 месеца до 2 години/ и "безвъзмезден труд в полза на обществото" /между 100 и 320 часа за срок от 1 до 3 години/. Конкретният период за изпълнение на пробационните мерки се постановява от съдията.

Вашият коментар