ЦСКА на печалба, Лудогорец с 30 млн. дълг и на загуба

Начало » ЦСКА на печалба, Лудогорец с 30 млн. дълг и на загуба

ЦСКАРазходите на Лудогорец, ЦСКА и Левски за 2020 година надхвърлят 85 млн. лева, пише Спортал след публикуването на годишните финансови отчети на трите клуба. Парите за възнаграждения са над 47 млн. лева.

Разградчани са с най-големи приходи, но и разходи за заплати. Те и сините обявяват загуби от 4 млн. лв. за 2020 година. Година по-рано Левски бе на печалба от над 2 500 000 лева.

Червените пък за първи път от идването на Гриша Ганчев на “Армията” са на печалба, която възлиза на 730 000 лева. Това е сериозно постижение, тъй като 12 месеца по-рано загубата на Дружеството е малко под 3 млн. лева.

Лудогорец и Левски са намалили разходите си за заплати в сравнение с година по-рано, докато ЦСКА ги е увеличил.

В отчетите на червени и сини пише, че те пораждат сериозно съмнение относно възможността дружествата да продължат дейността си като действащи предприятия и поради тази причина акционерите обещават, че ако се наложи, ще ги подпомогнат финансово.

Ето по-интересните данни от ГФО-тата на Лудогорец, ЦСКА  и Левски:

ЛУДОГОРЕЦ
През отчетния период дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер 4 064 хил.лв. Нетните приходи от основна дейност са в размер на 41 199 хил. лв. и други приходи – 93 хил.лв., а общият размер на разходите е 45 786 хил.лв.

Приходи: 41 292 000 лева
Разходи: 45 786 000 лева

Задължения по концесионен договор: 6 472 000 млн. лева (тези пари трябва да бъдат вложени в реконструкция на стадиона през следващите години);
Получени заеми от свързани лица: 29 693 000 лева;
Загуба: 4 064 000 лева;
Трудови възнаграждения: 26 013 000 лева (с около 800 000 лв. по-малко в сравнение с 2019 г.);
Задължения, свързани с трансфери на футболисти: 900 000 лева (намалели са с 2 116 000 лв. спрямо 2019 г.);

Инвестиции в стадиона за последните четири години: 12 744 000 лева.

Към 31.12.2020 година Дружеството няма задължения за кредити към банки. Отчита задължения за кредит към свързани предприятия за 29 693 хил.лв.

Няма заведени съдебни и арбитражни дела срещу Лдогорец към 31.12.2020 г.

ЦСКА
Към 31.12.2020 г. общата стойност на регистрирания капитал на Дружеството превишава нетните му активи с 24 161 000 лева. Посочено е, че тази информация, наред с оповестените потенциални несигурности във връзка с продължаващата пандемия Ковид-19 поражда несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие без подкрепа на акционерите. Ръководството е декларирало писмено готовност за оказване на подкрепа.

Приходи: 22 190 000 лева
Разходи: 21 367 000 лева (намаляват с над 1 млн. лева спрямо 2019 г.)

Дружеството няма банкови кредити.

Разходи за персонал: 12 408 000 лева (през 2019 г. 10 416 000 лева);
Търговски кредити и заеми към свързани лица – 16 911 000 лева;
Печалба: 730 000 лева след платени данъци (през 2019 г. загуба на дружеството е в размер на 2 924 000 лева).

Срещу ЦСКА през 2020 г. има образувани три арбитражни дела пред Спортния арбитражен съд. Девет са делата във ФИФА и УЕФА.

ЛЕВСКИ
Приходи: 14 499 000 лева (през 2019 г. са 24 691 000 лева)
Разходи: 18 030 000 лева (през 2019 г. са 21 984 000 лева)

Заплати: 9 278 000 лева (година по-рано: 13 284 000 лева);
Загуба: 4 088 000 лева;
Търговски и други задължения: 16 881 000 лева.

Към 31 декември 2020 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 30 670 000 лева и надвишава нетните активи на Дружеството, които са отрицателна величина в размер на – 12 461 000 лева. Това може да породи съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие. Ръководството е уверено, че Дружеството ще поддържа нормална дейност, чрез финансова подкрепа от основните акционери, в случай на необходимост.

Разходите за заплати на трите клуба: 47 699 000 лева.
Общите разходи на трите клуба: 85 183 000 лева.