ЦСКА трябва да плати 168 000 лв за Румен Трифонов

2010-09-24 22:49:00

Със свое решение Арбитражният съд към Българския футболен съюз задължи ПФК ЦСКА АД да изплати в полза на ПФК Миньор (Перник) 168 000 лв. по трансфера на футболиста Румен Трифонов, съобщи пресслужбата на БФС.

Освен това ПФК ЦСКА АД трябва да поеме и направените арбитражни разноски по делото на стойност 3 360 лв.

Решение на Арбитражния съд на БФС:

1. ПРИСЪЖДА на ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 113514700, със седалище и адрес на управление Ц Р.България, Област Перник, Община Перник, гр. Перник, ул. Физкултурна N1, Стадион Миньор, представлявано от Пламен Лазаров Атанасов:

– сума в размер на  168 000 (стошестдесет и осем хиляди) лева представляваща 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева – договорена цена и 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева ДДС върху нея, която представлява неизплатената цена на правото върху пълните трансферни и състезателни права на футболиста Румен Цветанов Трифонов съграсно чл. 2, ал. 1 от Договор за покупко-продажба на трансферни и състезателни права на футболист, сключен на 26.02.2010 год., между ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР АД, с ЕИК 113514700 и ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД, с ЕИК 130212106, която трябва да му бъде платена от ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД, регистрирано в Тaрговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130212106;

2. ПРИСЪЖДА на ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР АД, с ЕИК 113514700, сума в размер на 3 360 (три хиляди триста и шестдесет) лева, която представлява възстановяване на направени арбитражни разноски, както и сумата в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща възстановяване на направени разходи за защита, които трябва да му бъдат платени от ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД, с ЕИК 130212106.

Настоящето решение следва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от датата на неговото получаване.

Решението е окончателно и задължително за страните, за БФС, за ПФЛ и за техните членове.

Вашият коментар