Мнение: ЦСКА и Левски обосновано претендират за тв правата

Начало » Мнение: ЦСКА и Левски обосновано претендират за тв правата

Левски - ЦСКА 2019 г.

Адв. Първан ПървановАдв. Първан Първанов/Тема Спорт
Първоначалният договор е подписан при остро противоречие със Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и редица директно приложими решения по идентични случаи на съдилища в страни, членки на ЕС, и на самия Европейски съд. Когато клубовете не договарят директно правата за излъчване, а групово чрез местната федерация, както е в България, се счита, че клубовете априори действат като картел, което прави всички договори, свързани с телевизионни права, нищожни (арг. от чл. 15 ал. 2 ЗЗК).

Решенията изрично указват, че за да бъде приет такъв договор за валиден и възникнал, трябва федерацията, която продава правата, да осигури прозрачен търг при условията на ефективна конкуренция между участниците. Изрично се изисква правата да бъдат предоставени на поне две телевизии с различни собственици, както и на медии, различни от телевизионни платформи, които да предоставят излъчването онлайн или през други неефирни или кабелни тв платформи.

В този смисъл настоящото така наречено „продължаване“ на договора от БФС не може да санира изначално нищожния договор. Опитът на БФС да твърди, че при сегашното „продължаване“ всъщност се е състоял търг, е нищо повече от признание, че те са наясно с тази нищожност. Ако се вгледате в детайлите на обявения постфактум търг, веднага личат сериозните процесуални и материални нарушения, които напълно го опорочават и правят негоден.

Първо, както казах, информация за този търг беше предоставена постфактум, а не чрез широко публично обявяване преди провеждането на търга; второ, няма конкретна информация кои точно са били участниците и какви оферти са предложили; и трето, не е ясно дали БФС е дал възможност на конкурентите да коригират първоначалните си оферти с цел повишаване на цената.

От половинчата информация, предоставена от БФС, се разбира, че участниците дори не са включвали Би Ти Ви, които са основният ефирен конкурент на Нова ТВ с национално покритие. Нарушени са и изискванията правата да бъдат предоставени на поне две различни телевизии и тези за диверсификация на източниците на излъчване. Очевидно е също така, че няма никаква гаранция, че офертите, предоставени от участвалите в този тайно проведен търг (ако такъв въобще наистина е проведен), са били истински, а не просто сговорени предварително казионни оферти за създаване на привидна конкурентност на процеса.

Практически на клубовете от Първа лига им се представя един пакет, който е определен едностранно от Кирил Домусчиев и им се заявява, че това е повече, отколкото могат да получат – твърдение, подкрепено единствено с опорочените доказателства от един фиктивен търг. Опитът на БФС да завоалира нищожността на договора за тв правата чрез този привиден търг показва не само недобросъвестността на федерацията при разпореждането с парите на клубовете, които уж представлява, а и пълното подчиняване на БФС от страна на Кирил Домусчиев да действа в ползва на Лудогорец Разград.

За съжаление това не е всичко. За да бъдат всички други клубове поставени на колене и да не могат да защитят правата си, в правилника на БФС е направено изменение, по силата на което за неизпълнение по договора за телевизионни права на БФС, по безпрецедентен начин на федерацията е дадено право да прати клуба в по-долна дивизия, което е равносилно на икономическа смърт за конкретния клуб в краткосрочен и средносрочен план. По този начин ръцете на клубовете и техните собственици биват извивани, включително и със сегашното „продължаване“ на иначе нищожния договор, за да се съгласят с волята на Домусчиев, защото в противен случай рискуват да загубят инвестициите си.

Такова привързване на лиценза за участие в лигата и правата по договора за телевизионно излъчване е категорично неправилно и недобросъвестно от страна на БФС и е продукт на флагрантния конфликт на интереси, който се създава от това, че същото лице е собственик на Нова ТВ, на футболния клуб Лудогорец, и е член на Изпълнителния комитет на БФС.

Впрочем този конфликт на интереси има и редица други ефекти. Кирил Домусчиев си осигурява възможност да излъчва неограничен брой мачове на Лудогорец Разград, към който клуб иначе няма пазарен интерес. Кирил Домусчиев цензурира медийното отразяване на клубовете в Първа лига, включително чрез коментарите на отделните мачове. На водещите клубове Левски, ЦСКА, Ботев Пд, Локомотив Пд, Черно Море, които формират основния интерес към продукта Първа лига, се налага изкуствена и пазарно необоснована равнопоставеност с Лудогорец Разград, към който клуб липсва сериозен интерес.

В тази връзка Левски и ЦСКА съвсем обосновано претендират за бонуси при разпределението на средствата от телевизионните права, които да отразяват факта, че тези два клуба формират основната гледаемост на продукта Първа лига. Реалността е такава, че без Левски и ЦСКА този продукт е непродаваем, и дори спокойно може да се каже, че без тези два клуба лигата ще загуби качеството професионална. Най-правилното решение в случая би било обсебеното от Кирил Домусчиев БФС да спре репресията в полза на Лудогорец Разград и в ущърб на всички други участници в професионалния футбол в България, за да може новото ръководство, което ще бъде избрано декември месец, да проведе един прозрачен търг, който да осигури по-високи доходи за всички клубове и честното разпределение на средствата.