Ниските температури водят до повишаване на потреблението на електроенергия

Начало » Ниските температури водят до повишаване на потреблението на електроенергия

енергийна ефективностС понижаването на температурите през зимния период традиционно се увеличава потреблението на електроенергия. Статистиката показва, че консумацията през зимните месеци нараства с 30-40% в сравнение с потреблението през септември. При някои клиенти ръстът може да достигне 70% в зависимост от използвания начин на отопление. Ако домакинството се отоплява на ток, над 60% от общата консумирана енергия е за отопление и подгряване на вода.

Данните на Електрохолд показват, че средното потребление на едно домакинство в Западна България се е повишило с 57% през декември 2023 г. в сравнение с ноември, като това е най-високата стойност за декември от приватизацията на дружеството през 2007 г. насам. Фактурираното потребление до 22 януари отбелязва ръст от още 14% спрямо декември.

В същото време средните температури в Западна България от наднормени (14 градуса през октомври и над 7 градуса през ноември) се понижиха съществено, като през декември 2023 г. бяха близки до 4.5 градуса по данни на НИМХ. От началото на януари средната температура продължи да се понижава и за Западна България е под 2 градуса.

Фактурата на всеки клиент се формира на база индивидуалното потребление и отразява реалното количество консумирана електроенергия. Затова Електрохолд препоръчва на клиентите да използват електроенергията разумно и отговорно с оглед настоящите студени дни. За трайното повишаване на потреблението през зимните месеци допринася фактът, че все повече домакинства избират електроенергията като основен начин на отопление.

Експертите по енергийна ефективност определят група от мерки, които могат да доведат до намаляване на разхода за енергия с между 15% и 40%, без да се наруши спокойствието и уюта в домакинството.

Повече информация, конкретни съвети, както и решенията на Електрохолд за повишаване на енергийната ефективност, може да намерите тук.