Правилата на футбола – Времетраене на срещата

Начало » Правилата на футбола – Времетраене на срещата
Футбол
снимка: pixabay.com

Полувремена

Всяка среща се състои от две полувремена като всяко от тях има продължителност 45 минути освен, ако не бъде договорено друго между съдията и двата отбора. Всички споразумения относно промени във времетраенето на полувремената (например продължителността на полувремената да бъде съкратена на 40 минути, поради недостатъчно осветление) трябва да бъдат направени преди началото на срещата и да съответстват на правилата на турнира.

Почивка между полувремената

Състезателите имат право на почивка между полувремената.

Почивката не може да бъде по-дълга от 15 минути.

Времетраенето на почивката трябва да бъде регламентирано от правилата на турнира.

Продължителността на почивката между полувремената може да бъде променена само със съгласието на съдията.

Добавено време

Времетраенето на всяко едно от полувремената може да бъде удължено поради загуба на време в резултат на:

  • смени
  • определяне на степента на контузия на състезателите
  • изнасяне на контузените състезатели извън игралното поле с цел оказване на медицинска помощ
  • бавене на време
  • друга причина

Разрешеното допълнителното време за игра е по преценка на съдията.

Наказателни удари

Ако трябва да бъде изпълнен или повторно изпълнен наказателен удар, времетраенето на полувремето се удължава, докато не бъде завършено изпълнението му.

Прекратена среща

Прекратените срещи се преиграват, освен ако правилата на турнира не предвиждат друго.

Досега в поредицата

Предговор
Игрално поле
Топка
Екипировка на състезателите
Екипировка
Съдии
Асистент съдии

Следва Правило номер 7 – Начало и подновяване на играта