Електрохолд

Електрохолд препоръчва електроуредите в дома и офиса да се изключват при дълго отсъствие

Електрохолд препоръчва на клиентите си при по-дълго отсъствие по време на летните отпуски да изключват уредите от електрическите контакти в дома и офиса. Уредите, включени в мрежата, консумират електроенергия и когато са... Read more »